Hoe lid worden

Wij willen in 2016 verder meewerken aan de uitbouw van de lokale economie en hiervoor doen we  een beroep op alle middenstanders van Boutersem om lid te worden en alzo mee te werken aan een bloeiende middenstand in onze gemeente.

Het lidgeld bedraagt 40 EUR en dient te worden gestort op rekening 230-0333110-32 met vermelding “lidgeld 2016 + uw email adres”  

Middenstandsverbond Boutersem

Als gevolg van de toenemende handelsactiviteiten in Boutersem, groeide de behoefte om terug een middenstandsvereniging op te richten.In 1996 staken een aantal handelaars de koppen bijeen en op 23 april 1996 werd de oprichtingsakte van de vzw Middenstandsverbond Boutersem getekend.